Privacy verklaring

Celtec-Electronics houdt zich aan de wet bescherming persoonsgegevens en respecteert uw privacy.
In deze Privacy verklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Doel van de gegevensverwerking:
De door de u actief verstrekte informatie wordt door Celtec-Electronics gebruikt voor de administratieve procedures en afhandeling van abonnementen of bestellingen. De informatie kan daarnaast gebruikt worden om u te berichten over het verloop daarvan. Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor dit doel gebruikt.

Wanneer u zich aanmeld voor één van onze diensten of een bestelling plaatst kunnen uw gegevens gebruikt worden om u in de toekomst te informeren over producten en diensten van onze eigen onderneming of van derden. Als u dergelijke informatie niet op prijs stelt, dan kunt u dit schriftelijk melden aan:
Celtec-Electronics
Echternachstraat 15
5087 BC Diessen

Celtec-Electronics gebruikt uw verstrekte gegevens tevens om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen.

Inzage en correctie persoonsgegevens:
Celtec-Electronics probeert te allen tijde de gegevens correct te registreren. Bij het overnemen van gegevens of door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. Daarom heeft u altijd het recht de gegevens, na identificatie, in te zien, te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt hiervoor schriftelijk contact met ons opnemen.

Aanpassingen Privacy Verklaring:
Celtec-Electronics houdt zich het recht voor deze Privacy verklaring aan te passen. Aanpassingen worden op deze pagina gepubliceerd.